Chương Trình Học Tesol – In Class

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TESOL /KHÓA HỌC ĐÀO TẠO CÁC KĨ NĂNG GIẢNG DẠY CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN


Đối tượng học: cả người Việt Nam và người nước ngoài

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN CÁC KĨ NĂNG CẦN THIẾT tại AIT là bước ngoặc đầu tiên hướng bạn tới nghề nghiệp giảng dạy Tiếng Anh chuyên nghiệp trong tương lai và trong ngành đào tạo giáo dục cao hơn.

Đội ngũ các nhà giáo dục của AIT đã biên soạn và thiết kế một chuỗi chương trình học chuyên sâu cho KHÓA HỌC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN CÁC KĨ NĂNG GIẢNG DẠY CẦN THIẾT tập trung vào các ứng dụng thực tế phù hợp với các lĩnh vực đa dạng trong việc làm và chuẩn bị cho giáo dục đại học.

Nội dung trong khóa học ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN CÁC KĨ NĂNG CẦN THIẾT tại AIT là các chủ đề cốt lõi cần thiết cho việc giảng dạy TESOL hiệu quả. Nội dung thiết thực của khóa TESOL tập trung vào: cuộc hội thoại; nghe và nói; cách phát âm; đọc hiểu; viết và ngữ pháp.

Trong KHÓA HỌC ĐÀO TẠO KĨ NĂNG GIẢNG DẠY TIẾNG ANH CẦN THIẾT, các kĩ năng giảng dạy Tiếng Anh cơ bản là áp dụng thực tế thông qua soạn giáo án ; phân tích bài học ; ứng dụng bài học thực tế, nhân khẩu học; thiết kế bài học ; sự chuẩn bị của giáo viên ; ứng dụng thực tiễn và lý thuyết ; triết lý giảng dạy; phong cách giảng dạy và nghiên cứu dựa trên lý thuyết .

Bao gồm trong KHÓA HỌC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN CÁC KĨ NĂNG CẦN THIẾT còn có hai (2) Kỹ năng chính của AIT là một phần của chương trình AIT Diploma. Hai kỹ năng chính này sẽ được giảng dạy trong lớp học tùy chọn của học viên trong tuần thứ Hai (2) sau KHÓA HỌC ĐÀO TẠO KĨ NĂNG GIẢNG DẠY TIẾNG ANH CẦN THIẾT CỦA AIT.

 

KHÓA HỌC TESOL QUỐC TẾ TẠI AIT

 Bao gồm 2 giai đoạn :

 Giai đoạn 1 : Khóa học TESOL học tập trung tại lớp.

 Giai đoạn 2:  Hai chuyên ngành tự chọn.

36 giờ học

KỸ NĂNG GIẢNG DẠY TRÊN LỚP

120 giờ học

NGHIÊN CỨU CHUYÊN NGÀNH

10 giờ học

THỰC HÀNH

36 giờ học

LÝ THUYẾT TẠI NHÀ

Khóa học kỹ năng giảng dạy tiếng Anh là bước ngoặc đầu tiên để hướng tới việc giảng dạy tiếng Anh trong tương lai và hướng tới con đường cao học.Đội ngũ giáo dục  AIT thiết kế ra chuỗi những bài giảng tăng cường cho, chú trọng vào tính học thuật, ứng dụng thực tiễn, đa dạng ngành nghề và được coi là một bước chuẩn bị cho cao học.

Giáo trình học là những môn cốt lõi nhằm giảng dạy tiếng Anh một cách hiệu quả. Bao gồm: giao tiếp, trò chuyện, nghe, nói, phát âm, đọc, viết và ngữ phápTrong khóa học này, các kỹ năng ESL cơ bản sau đó sẽ được ứng dụng vào thực tiễn thông qua việc soạn giáo án, thiết kế giáo án, phân tích bài giảng, phần chuẩn bị của giáo viên, các môn học lý thuyết và ứng dụng, triết lý giảng dạy, nghiên cứu phong cách dạy và nghiên cứu lý thuyếtTrong khóa học còn bao gồm 2 chuyên ngành là 1 phần trong chương trình học chứng chỉ Diploma tại AIT. Học viên sẽ nghiên cứu chuyên ngành này tại nhà và sau khi hoàn thành sẽ nhận được chứng chỉ Associate Diploma do AIT Úc cấp

Học viên sẽ học số giờ tổng cộng là

196

giờ học

dang-ky-tu-van

Start typing and press Enter to search

842866602966