Thạc sĩ

Lời nói đầu về trường Đại học BOND

Trường Đại học Bond là một trong các trường đại học tư nhân hàng đầu của Úc, cung cấp một môi trường học tập giúp thúc đẩy các học viên có thể phát triển tiềm năng của họ – trong nghề nghiệp và trong cuộc sống.

Tạo ra trong truyền thống học thuật của các trường đại học tư nhân mang tính ưu việt đứng hàng thế giới. Trường Đại học Bond luôn tạo ra các thử thách cho học viên của mình để trở thành các nhà lãnh đạo và nhà tư tưởng; đưa họ vượt ra ngoài khái niệm được chấp nhận của một nền giáo dục đại học để phát triển các sáng kiến, sáng tạo trong kinh doanh và có những đóng góp ý nghĩa cho các lĩnh vực mà họ chọn lựa.

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ THẠC SĨ CHO HỌC VIÊN TESOL TẠI AIT

Khóa học dự bị Thạc Sĩ là một chương trình toàn thời gian (bao gồm 40 tín chỉ) được biên soạn để cung cấp việc đào tạo giảng dạy ban đầu cho giáo viên tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

Khóa học cung cấp phương pháp giảng dạy ngôn ngữ cơ bản và ứng dụng thực tế của nó. Người tham gia khóa học được yêu cầu phải hoàn thành ít nhất 100 giờ của lý thuyết và tối thiểu là 6 giờ giảng dạy trên lớp có sự kiểm tra và đánh giá của giảng viên quốc tế.

Học viên có nhu cầu tiếp tục học lên chương trình Thạc sĩ (TESOL) sẽ được cấp chứng nhận cho việc hoàn thành các tín chỉ cho bốn môn học (tương đương với 40 tín chỉ).

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ đủ tiêu chuẩn để dạy tại ELICOS Úc nơi mà cấp cho bạn chứng chỉ hoàn thành khóa học này hoặc tương đương. Bạn cũng sẽ có đủ điều kiện để giảng dạy tại nhiều quốc gia khác và để biết thêm về các yêu cầu của một giáo viên giảng dạy tại nước Úc.

Khóa học dự bị Thạc Sĩ là khóa học tiếp nối để học lên chương trình Thạc Sĩ Quốc Tế tại trường Đại học BOND.

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BOND

Chương trình Thạc sĩ (TESOL) đào tạo giáo viên ngôn ngữ trong việc dạy và học tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai.

Chương trình này nhằm chuẩn bị cho các giáo viên tiềm năng mà sử dụng  tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai để phát triển sự nghiệp tương lai của họ và để hỗ trợ các giảng viên TESOL trong việc mở rộng kiến thức chuyên môn của họ .

Nội dung chương trình bao gồm các khía cạnh lý thuyết về ngôn ngữ, giảng dạy ngôn ngữ, tiếp thu ngôn ngữ và các ứng dụng thực tế trong việc giảng dạy ngôn ngữ. Thạc Sĩ TESOL chuẩn bị cho các giáo viên trong sự nghiệp giảng dạy quốc tế của họ trong thế giới toàn cầu đa dạng.

Start typing and press Enter to search

842866602966